Anbudstext

Anbudstext

Rotationsvärmeväxlare för värme och fukttransport bestående av rotor och hölje; lämplig för optimal dimensionering enligt VDI-riktlinje 3803 blad 5.
Under Nedladdningar kan du ladda ner anbudstexten som en Word-fil.

Rotor

Lagringsmassan består av vecklade lager av korrugerade och släta korrosionsbeständiga aluminiumfolier. Detta resulterar i små, axiellt anordnade, släta kanaler för laminärt flöde av luften. Externt hålls lagringsmassan av rotormanteln; inuti är navet med permanentsmörjda, underhållsfria rullager och axeln. Rotorn stabiliseras permanent av inre ekrar mellan rotorns mantel och navet.

Hölje

 • Plåthölje (för rotorer i ett stycke) Självbärande konstruktion av aluzinkplåt, lämpad för installation i ventilationsenheter. Justerbara tätningar är installerade runt rotorns periferi och längs mittbalkarna. Höljena är standard för vertikal installation, men kan också tillverkas i mindre storlek för horisontell installation.
 • Profilhölje (för flerpartsrotorer) Konstruktion av strängspressade aluminiumprofiler med hölje av aluzinkplåt, lämpad för installation i ventilationsenheter. Justerbara tätningar är installerade runt rotorns periferi och längs mittbalkarna.

Drivenhet

 • Drivmotor
  Drivmotorn är monterad i höljet, som driver rotorn via en remskiva och en roterande kilrem, storleken av remskivan och överföringen är inställt så att rotorn når det optimala varvtalet.

 • Konstant drift
  Rotationsvärmeväxlare med konstant drift arbetar i "På/Av"-drift, rotorns varvtal regleras inte.

 • Variabelt drivssystem
  Det variabla drivsystemet består av en motor med tillhörande styrenhet, styrenheterna och motorerna är optimalt anpassade till varandra.

Optioner

 • Höljebredd i 1 mm steg; max. ∅ + 1000 mm
 • Höljehöjd i 1 mm steg; max. ∅ + 1000 mm / Höjd max.: ≤ 2550 mm
 • Triangel-Inspektionslucka: Triangel-Inspektionsluckan möjliggör inspektion från tilluft- och frånluftsidan inom RLT-enheten. (∅ ≥ 1000 mm)
 • Höljet är pulverlackerat i RAL9006, korrosionsklass C4 enligt ISO 12944
 • Reglering lös utan kablar
 • Reglering lös inkl. kablar
 • Regleringsposition på sidovägg i mm (referenspunkt höljets kant uppe)
 • Belagd inflödesyta: Inflödesytan på lagringsmassan behandlas med korrosionsskyddslack (kantförstärkning).
 • Mellanplåtar: Höljen får mellanplåtar på alla 4 sidor
 • Extra tätning: bifogad som reservdel
 • Reservrem: bifogad som reservdel
 • Kabelförskruvning: i motorområdet monteras kabelförskruvningar (2 stk) på båda sidor på definierade positioner (i förhållande till luftflödet)
 • Dubbel borsttätning för ökad täthet: det monteras en extra borsttätning på periferin.
 • Segmenterad version Rotor monterad till hälften (nedre halvan)
 • Segmenterad version: Rotor helt monterad
 • Kabellängd 3 resp. 6 meter: inkl. motorkablage
 • Hjulsensor monterad
 • Rotoraxel utanför mitten i höjden
 • Rotoraxel utanför mitten i bredden