Viskan

Rotationsvärmeväxlaren Viskanrekommenderas för ventilationsanläggningar utan mekanisk kylning.
Kondensationsrotorer överför fukt endast på vintern när utloppsluftens fukt kondenserar i lagringsmassan.

På en blick

rotor-2019_schnitt_kondensation-symbol.jpg

Rotationsvärmeväxlaren Viskanrekommenderas för ventilationsanläggningar utan mekanisk kylning.Kondensationsrotorn överför fukt på vintern, när utloppsluftens fukt kondenserar i lagringsmassan och absorberas av tilluften. För värmeåtervinning ...

Certifikat

zertifikate-1.jpg

Hoval system för energiåtervinning testas upprepade gånger av oberoende testinstitut (till exempel vid Building Technology Testing Center i Lucerne University of Applied Sciences). All teknisk data baseras på dessa mätningar. Det är därför tillförlitliga ...