Certifikat

Certifikat

Hoval system för energiåtervinning testas upprepade gånger av oberoende testinstitut (till exempel vid Building Technology Testing Center i Lucerne University of Applied Sciences). All teknisk data baseras på dessa mätningar. Det är därför tillförlitliga data för planeraren, installatören och operatören.

Lita på certifierade prestandata, särskilt hög densitet och högsta hygien. Som grundarmedlem i Eurovent-certifieringsprogrammet för plattvärmeväxlare står vårt namn för tillförlitliga uppgifter.