På en blick

På en blick

Plattvärmeväxlaren Hoval Utförande F är konstruerad för installation i ventilations- och luftkonditioneringsenheter och för användningar i processtekniken. Energiåtervinnaren finns i olika storlekar, för luftprestanda på cirka 2000 bis 100000 m³/h.

Reducerar CO2-emissioner
Lägre investeringar för värmeproduktion och värmefördelning
Monteringsfärdig produkt med bypass och flikar
Optimalt inställt system (växlarpaket, bypass, flikar)

Dina fördelar

 • beprövat: i många år för olikaste användningar, även i processtekniken, den optimala lösningen
 • unikt: enväxlare upp till storlek 160 tillgänglig
 • hygienisk: Kondensat strömmar i alla riktningar
 • jämn: oregelbundna flödesförhållanden kompenserar varandra
 • individuell: diverse tillbehör

Teknisk information

 • tillförlitlig: Eurovent och hygiencertifierad
 • stabil: differentialtrycksstabilitet upp till 2000 Pa
 • tät: vikförbindning mellan aluminiumplattorna
 • flexibel: Bredden kan väljas fritt i steg om 1 mm
 • säker: inga elektriska anslutningar behövs
 • lätt: 45°-hörnprofiler förenklar installationen och minskar diagonala dimensioner
 • snabb: enkel hantering på grund av dubbel kantning av sidoväggarna

Hölje

Växlarpaketet är monterat i ett hölje som består av hörnprofiler och sidoväggar.

 • Hörnen på växlarpaketet limmas med tätningsmassa i hörnprofilerna.
 • Vid hörnprofilerna skruvas sidoväggarna fast. Andra komponenter kan skruvas eller nitas direkt på väggarna.
 • Hörnprofilerna är gjorda av aluminium, sidopanelerna av korrosionsbeständig plåt.

Växlarpaket

Växlarpaketet består av aluminiumplattor med V-formade avståndshållare. Plattprofilen har optimerats i omfattande testserier i avseende till värmeåtervinningsgrad, tryckförlust och stabilitet. Plattorna är anslutna till varandra via en formpassande vikning. Detta leder till flerfaldig materialtjocklek vid luftinloppet och -utloppet. Det gör växlarpaketet mycket stabilt.