På en blick

På en blick

Plattvärmeväxlaren Hoval Krivan är konstruerad för installation i ventilations- och luftkonditioneringsenheter. Energiåtervinnaren finns i olika storlekar, för luftprestanda på cirka 200 bis 100000 m³/h.

 

Reducerar CO2-emissioner
Lägre investeringar för värmeproduktion och värmefördelning
Monteringsfärdig produkt med bypass och flikar
Optimalt inställt system (växlarpaket, bypass, flikar)

Dina fördelar

 • Unikt: upp till 20 % mer luftprestanda
 • ErP-kompatibel: alla versioner och storlekar uppfyller kraven i Ecodesign 1253/2014
 • Detta utan ändringar i konstruktionen.
 • Enastående: differenstrycksstabilitet upp till 2500 Pa
 • Plug'n'play: enkel konstruktion tack vare identiska dimensioner som S-värmeväxlaren.
 • Extraordinärt: optimalt förhållande mellan termisk effektivitet och tryckförlust
 • Konstant: lågt beroende av värmeåtervinningssiffror för flödeshastigheten
 • Exakt: avståndshållare tack vare positiv/negativ prägling
 • Hygienisk: Kondensat strömmar i alla riktningar
 • Jämn: oregelbundna flödesförhållanden kompenserar varandra
 • Individuell: diverse tillbehör

Teknisk information

  • tillförlitlig: Eurovent och hygiencertifierad
  • framtidssäker: Värmeåtervinningssiffror > 73%
  • stabil: differentialtrycksstabilitet upp till 2500 Pa
  • tät: dubbelsömanslutning mellan aluminiumplattorna
  • flexibel: Bredden kan väljas fritt i steg om 1 mm
  • säker: inga elektriska anslutningar behövs
  • lätt: 45°-hörnprofiler förenklar installationen och minskar diagonala dimensioner
  • snabb: enkel hantering på grund av dubbel kantning av sidoväggarna

Hölje

Växlarpaketet är monterat i ett hölje som består av hörnprofiler och sidoväggar.

 • Hörnen på växlarpaketet limmas med tätningsmassa i hörnprofilerna.
 • Vid hörnprofilerna skruvas sidoväggarna fast. Andra komponenter kan skruvas eller nitas direkt på väggarna.
 • Hörnprofilerna är gjorda av aluminium, sidopanelerna av korrosionsbeständig plåt.

Växlarpaket

Växlarpaketet består av specialformade aluminiumplattor. Deras profil - och därmed värmeväxlarens prestanda - har optimerats i omfattande testserier:

 • hög termisk effektivitet med låg tryckförlust
 • mycket hög differentialtrycksstabilitet på grund av optimerat arrangemang av längsgående och tvärgående räfflor

Krivan bjuder på ett optimalt förhållande mellan termisk effektivitet och tryckförlust.
Plattorna är anslutna till varandra via en formpassande vikning. Detta leder till flerfaldig materialtjocklek vid luftinloppet och -utloppet. Det gör växlarpaketet mycket stabilt.