Krivan

Plattvärmeväxlare för lufttrafik av 200…15000 m³/h

På en blick

krivan_1.jpg

Plattvärmeväxlaren Hoval Krivan är konstruerad för installation i ventilations- och luftkonditioneringsenheter. Energiåtervinnaren finns i olika storlekar, för luftprestanda på cirka 200 bis 15000 m³/h.  

Certifikat

zertifikate-1.jpg

Hoval system för energiåtervinning testas upprepade gånger av oberoende testinstitut (till exempel vid Building Technology Testing Center i Lucerne University of Applied Sciences). All teknisk data baseras på dessa mätningar. Det är därför tillförlitliga ...

Anbudstexter

ausschreibungstext-1.jpg

Hoval korsflödesplattvärmeväxlare för energiåtervinning, bestående av växlarpaket och hus. Växlarpaketet är tillverkat av specialformade aluminiumplattor. Profileringen optimerades i omfattande testserier. Performance-tanken stod i förgrunden: Krivan-plattväxlaren ...