På en blick

På en blick

Plattvärmeväxlaren Gotthard är konstruerad för installation i ventilations- och luftkonditioneringsenheter. Energiåtervinnaren finns i olika storlekar, för luftprestanda på cirka 200 bis 24000 m³/h.

Reducerar CO2-emissioner
Lägre investeringar för värmeproduktion och värmefördelning
Monteringsfärdig produkt med bypass och flikar
Optimalt inställt system (växlarpaket, bypass, flikar)

Dina fördelar

 • konstant: lågt beroende av värmeåtervinningssiffror för flödeshastigheten
 • exakt: avståndshållare tack vare positiv/negativ prägling
 • hygienisk: Kondensat strömmar i alla riktningar
 • jämn: oregelbundna flödesförhållanden kompenserar varandra
 • kompakt: låg bygghöjd
 • speciellt: specialutvecklad klaff, sålunda konstant komponenthöjd och komponentlängd
 • optimerad: högre prestanda (högre effektivitet och lägre tryckfall) på grund av design F
 • individuell: diverse tillbehör
 • upp till en total bredd på 2 850 mm
 • med optimerade regleringsflikar
 • med optimerad bypass (kan även användas centralt för större bredder)

Teknisk information

 • tillförlitlig: Eurovent och hygiencertifierad
 • framtidssäker: Värmeåtervinningssiffror> 80%
 • stabil: differentialtrycksstabilitet upp till 2000 Pa
 • tät: dubbelsömanslutning mellan aluminiumplattorna
 • flexibel: Bredden kan väljas fritt i steg om 1 mm
 • säker: inga elektriska anslutningar behövs
 • lätt: 45°-hörnprofiler förenklar installationen och minskar diagonala dimensioner
 • snabb: enkel hantering på grund av dubbel kantning av sidoväggarna
 • storlekar 110-170 som Kombiblock - var och en bestående av 2 Gotthard värmeväxlare och 2 luft guider med lågt 

Hölje

Växlarpaketet är monterat i ett hölje som består av förbindningsprofiler och sidoväggar.

 • Hörnen på växlarpaketet limmas med tätningsmassa i förbindningsprofilerna.
 • Sidopanelerna nitas fast på förbindningsprofilerna.
 • Förbindningsprofilerna och sidopanelerna är av korrosionsbeständig plåt.

Växlarpaket

Växlarpaketet består av specialformade aluminiumplattor. Deras profil har optimerats i omfattande testserier i avseende till värmeåtervinningsgrad, tryckförlust och stabilitet. Plattorna finns i olika storlekar och präglas i olika profildjup, dvs för olika plattavstånd. Plattorna är anslutna till varandra via en formpassande vikning. Detta leder till flerfaldig materialtjocklek vid luftinloppet och -utloppet. Det gör växlarpaketet mycket stabilt.