Emån

Den hygroskopiska ytan stöder fuktöverföringen av den roterande värmeväxlaren. Vanligtvis används växlaren i komfortventilationssystem för att säkerställa överföring av fukt även under övergångsperioden.

NYTT! Nu med Hovals nya  plåt hölje.

• Högre verkningsgrad och lägre tryckfall
• Extremt stabilt - för hög driftssäkerhet och täthet
• Hög effektiv växellös stegmotor

På en blick

rotor-2019_schnitt_enthalpie-symbol.jpg

Rotationsvärmeväxlaren Hoval Emån används generellt för komfortventilationssystem. Det överför fukt även under övergångsperioden. Högre luftfuktighet förbättrar rumsklimatet. Den hygroskopiska ytan av rotorn stöder fuktöverföringen.

Certifikat

zertifikate-1.jpg

Hoval system för energiåtervinning testas upprepade gånger av oberoende testinstitut (till exempel vid Building Technology Testing Center i Lucerne University of Applied Sciences). All teknisk data baseras på dessa mätningar. Det är därför tillförlitliga ...

Anbudstexter

ausschreibungstext-1.jpg

Rotationsvärmeväxlare för värme och fukttransport bestående av rotor och hölje; lämplig för optimal dimensionering enligt VDI-riktlinje 3803 blad 5.Under Nedladdningar kan du ladda ner anbudstexten som en Word-fil. Rotor Lagringsmassan ...