Produkter

Plattvärmeväxlare

Krivan

Krivan

Plattvärmeväxlare för lufttrafik av 200…15000 m³/h

Gotthard

Gotthard

Plattvärmeväxlare för luftprestanda av 200…16000 m³/h+++NYTT:Nu även tillgänglig som Kombiblock för luftmängder upp till 16,000m3/h.+++Alla storlekar tillgängliga i prestanda/verkningsgrads nivåer 73% (ErP) och 80%.+++

Utförande S

Utförande S

Plattvärmeväxlare för lufttrafik av 200…100000 m³/h

Utförande F

Utförande F

Plattvärmeväxlare för lufttrafik av 1000…100000 m³/h

Roterande värmeväxlare

Muonio

Muonio

Sorbentrotorer har en speciell ytbeläggning av molekylsikt 3 Å. Det högpresterande sorbentskiktet ökar fuktöverföringsytan till ett maximum.+++NYTT: Nu med Hovals nya plåthölje+++Högre verkningsgrad och lägre tryckfall+++Extremt stabilt - för hög driftssäkerhet och täthet+++Hög effektiv växellös stegmotor

Emån

Emån

Den hygroskopiska ytan stöder fuktöverföringen av den roterande värmeväxlaren. Vanligtvis används växlaren i komfortventilationssystem för att säkerställa överföring av fukt även under övergångsperioden.+++NYTT: Nu med Hovals nya plåt hölje+++Högre verkningsgrad och lägre tryckfall+++Extremt stabilt - för hög driftssäkerhet och täthet+++Hög effektiv växellös stegmotor

ST-Rotor

ST-Rotor

ST-Rotorn rekommenderas för ventilationssystem utan mekanisk kylning. Kondensationsrotorer överför fukt endast på vintern när utloppsluftens fukt kondenserar i lagringsmassan.+++NYTT: Nu med Hovals nya plåt hölje+++Högre verkningsgrad och lägre tryckfall+++Extremt stabilt - för hög driftssäkerhet och täthet+++Hög effektiv växellös stegmotor

Urvalsprogram

CASER

CASER

Urvalsprogram för energiåtervinningssystem