Produkter

Plattvärmeväxlare

Krivan

Krivan

Plattvärmeväxlare för lufttrafik av 200…15000 m³/h

Gotthard

Gotthard

Plattvärmeväxlare för luftprestanda av 200…16000 m³/h +++NYTT: Gotthard kombiblock finns nu även med bypass och spjäll+++

Utförande S

Utförande S

Plattvärmeväxlare för lufttrafik av 200…100000 m³/h

Utförande F

Utförande F

Plattvärmeväxlare för lufttrafik av 1000…100000 m³/h

Roterande värmeväxlare

Muonio

Muonio

Sorbentrotorer har en speciell ytbeläggning av molekylsikt 3 Å. Det högpresterande sorbentskiktet ökar fuktöverföringsytan till ett maximum.

Emån

Emån

Den hygroskopiska ytan stöder fuktöverföringen av den roterande värmeväxlaren. Vanligtvis används växlaren i komfortventilationssystem för att säkerställa överföring av fukt även under övergångsperioden.

ST-Rotor

ST-Rotor

ST-Rotorn rekommenderas för ventilationssystem utan mekanisk kylning. Kondensationsrotorer överför fukt endast på vintern när utloppsluftens fukt kondenserar i lagringsmassan.

Urvalsprogram

CASER

CASER

Urvalsprogram för energiåtervinningssystem