Utförande F

Plattvärmeväxlare för lufttrafik av 1000…100000 m³/h

På en blick

f-type_1.jpg

Plattvärmeväxlaren Hoval Utförande F är konstruerad för installation i ventilations- och luftkonditioneringsenheter och för användningar i processtekniken. Energiåtervinnaren finns i olika storlekar, för luftprestanda på cirka 2000 ...

Certifikat

zertifikate-1.jpg

Hoval system för energiåtervinning testas upprepade gånger av oberoende testinstitut (till exempel vid Building Technology Testing Center i Lucerne University of Applied Sciences). All teknisk data baseras på dessa mätningar. Det är därför tillförlitliga ...

Anbudstexter

ausschreibungstext-1.jpg

Hoval korsflödesplattvärmeväxlare för energiåtervinning, bestående av växlarpaket och hus. Växlarpaketet är tillverkat av specialformade aluminiumplattor. Profileringen optimerades i omfattande testserier. Performance-tanken stod i förgrunden: Krivan-plattväxlaren ...