Utförande F

Plattvärmeväxlare för lufttrafik av 1000…100000 m³/h

På en blick

f_pwt.jpg

Plattvärmeväxlaren Hoval Utförande F är konstruerad för installation i ventilations- och luftkonditioneringsenheter och för användningar i processtekniken. Energiåtervinnaren finns i olika storlekar, för luftprestanda på cirka 2000 ...

Certifikat

zertifikate-1.jpg

Hoval system för energiåtervinning testas upprepade gånger av oberoende testinstitut (till exempel vid Building Technology Testing Center i Lucerne University of Applied Sciences). All teknisk data baseras på dessa mätningar. Det är därför tillförlitliga ...