ST-Rotor

ST-Rotorn rekommenderas för ventilationssystem utan mekanisk kylning. Kondensationsrotorer överför fukt endast på vintern när utloppsluftens fukt kondenserar i lagringsmassan.

NYTT! Nu med Hovals nya plåt hölje.

• Högre verkningsgrad och lägre tryckfall
• Extremt stabilt - för hög driftssäkerhet och täthet
• Hög effektiv växellös stegmotor

På en blick

rotor-2019_schnitt_kondensation-symbol.jpg

ST-Rotorn rekommenderas för ventilationsanläggningar utan mekanisk kylning. Kondensationsrotorn överför fukt på vintern, när utloppsluftens fukt kondenserar i lagringsmassan och absorberas av tilluften. För värmeåtervinning används obehandlad aluminiumfolie.

Certifikat

zertifikate-1.jpg

Hoval system för energiåtervinning testas upprepade gånger av oberoende testinstitut (till exempel vid Building Technology Testing Center i Lucerne University of Applied Sciences). All teknisk data baseras på dessa mätningar. Det är därför tillförlitliga ...

Anbudstext

ausschreibungstext-1.jpg

Rotationsvärmeväxlare för värme och fukttransport bestående av rotor och hölje; lämplig för optimal dimensionering enligt VDI-riktlinje 3803 blad 5.Under Nedladdningar kan du ladda ...