Anbudstexter

Anbudstexter

Rotationsvärmeväxlare för värme och fukttransport bestående av rotor och hölje; lämplig för optimal dimensionering enligt VDI-riktlinje 3803 blad 5.
Under Nedladdningar kan du ladda ner anbudstexten som en Word-fil.

Rotor

Lagringsmassan består av vecklade lager av korrugerade och släta korrosionsbeständiga aluminiumfolier, varvid det jämna lagret är belagt med ett mycket effektivt sorbentmedel för fuktöverföring. Som sorbentmedel för den idealiska fuktöverföringen används en speciell ytbeläggning av molekylärsilen 3 Å. Detta resulterar i små, axiellt anordnade, släta kanaler för laminärt flöde av luften. Externt hålls lagringsmassan av rotormanteln; inuti är navet med permanentsmörjda, underhållsfria rullager och axeln. Rotorn stabiliseras permanent av inre ekrar mellan rotorns mantel och navet.

Hölje

 • Plåthölje (för rotorer i ett stycke) Självbärande konstruktion av aluzinkplåt, lämpad för installation i ventilationsenheter. Justerbara tätningar är installerade runt rotorns periferi och längs mittbalkarna. Höljena är standard för vertikal installation, men kan också tillverkas i mindre storlek för horisontell installation.
 • Profilhölje (för flerpartsrotorer) Konstruktion av strängspressade aluminiumprofiler med hölje av aluzinkplåt, lämpad för installation i ventilationsenheter. Justerbara tätningar är installerade runt rotorns periferi och längs mittbalkarna.

Drivenhet

 • Drivmotor
  Drivmotorn är monterad i höljet, som driver rotorn via en remskiva och en roterande kilrem. Överföringsförhållandet är inställt så att rotorn når optimalt varvtal
 • Konstant drift
  Rotationsvärmeväxlare med konstant drift arbetar i "På/Av"-drift, rotorns varvtal regleras inte.

 • Variabelt drivssystem
  Det variabla drivsystemet består av en motor med tillhörande styrenhet, styrenheterna och motorerna är optimalt anpassade till varandra.

Optioner

 • Höljebredd i 1 mm steg; max. ∅ + 1000 mm
 • Höljehöjd i 1 mm steg; max. ∅ + 1000 mm / Höjd max.: ≤ 2550 mm
 • Triangel-Inspektionslucka: Triangel-Inspektionsluckan möjliggör inspektion från tilluft- och frånluftsidan inom RLT-enheten. (∅ ≥ 1000 mm)
 • Höljet är pulverlackerat i RAL9006, korrosionsklass C4 enligt ISO 12944
 • Reglering lös utan kablar
 • Reglering lös inkl. kablar
 • Regleringsposition på sidovägg i mm (referenspunkt höljets kant uppe)
 • Belagd inflödesyta: Inflödesytan på lagringsmassan behandlas med korrosionsskyddslack (kantförstärkning).
 • Mellanplåtar: Höljen får mellanplåtar på alla 4 sidor
 • Extra tätning: bifogad som reservdel
 • Reservrem: bifogad som reservdel
 • Kabelförskruvning: i motorområdet monteras kabelförskruvningar (2 stk) på båda sidor på definierade positioner (i förhållande till luftflödet)
 • Dubbel borsttätning för ökad täthet: det monteras en extra borsttätning på periferin.
 • Segmenterad version Rotor monterad till hälften (nedre halvan)
 • Segmenterad version: Rotor helt monterad
 • Kabellängd 3 resp. 6 meter: inkl. motorkablage
 • Hjulsensor monterad
 • Rotoraxel utanför mitten i höjden
 • Rotoraxel utanför mitten i bredden